⚠️ Nahrávání a úpravy zvuku jsou do odvolání, z důvodu mimořádných okolností, nedostupné. Zkušebna zůstává v obvyklém provozu.